HUM hoteli

Opći uvjeti putovanja

1. SADRŽAJ USLUGE     
HUM D.D. brine se o uslugama  smještaja u skladu sa Općim odnosima i uvjetima, u trajanju i sa uvjetima potvrđene rezervacije. HUM D.D. će pružiti uslugu smještaja u potpunosti osim u slučaju izuzetnih okolnosti kada nije odgovoran za događaje prouzročene uvjetima van njegove kontrole (elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, rat, štrajk, djela terorista, prirodne katastrofe, zdravstveni poremećaj, restrikcije od lokalnih vlasti, smrt ili bolest davaoca usluge i slicno).

2. SADRŽAJ I CIJENA USLUGE 
Sadržaj usluge uključuje sve što je HUM D.D. naveo na web stranicama. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu usluge te se stoga posebno plaćaju. Cijene su izražene u eurima. HUM D.D. zadržava pravo izmjene objavljenih cijena u slučaju promjene tečaja pet ili više posto. Za povišenje cijene usluge od 10% nije potrebna saglasnost kupca, a u slučaju povišenja većeg od 10% kupac ima pravo raskinuti ugovor bez obveze na nadoknadu štete. Prije navedeni slučaj se može pojaviti u slučaju kunske uplate. Raspitivanje i rezerviranje o smještaju može se izvršiti elektronski, mailom, faxom  ili osobno na recepciji ili uredu  u Veloj Luci. Kada bukira , kupac potvrđuje da je upoznat sa Općim uvjetima poslovanja, te da ih prihvaća u potpunosti. Prema tome, sve opisano u Općim uvjetima postaje formalni odnos između kupca i HUM-a D.D. Pri rezerviranju, kupac se obavezuje  na davanje informacija neophodnih za tijek rezervacije. Pri bukiranju, kupac pristaje na plaćanje predračuna, koji se plaća nakon što je agencija potvrdila mogućnost smještaja za određeni broj osoba u traženom terminu, te je izdala izračun iznosa iodredila plaćanje predujma od 30%, a kupac usluge je uplatu izvršio u roku 48 sati od tada (ili neki drugi dogovoteni termin).  Nakon toga obavještava klijenta o potvrdi rezervacije.

3. BORAVIŠNA PRISTOJBA 
Prema hrvatskom Zakonu o boravišnoj pristojbi, kupac se obvezuje na plaćanje boravišne pristojbe zajedno sa plaćanjem smještaja. Boravišna pristojba se kreće izmedu 7,00 - 10,00kn po osobi na dan. Klijenti koji imaju između 12 i 18 godina starosti imaju popust od 50%, a djeca ispod 12 godina starosti su oslobođena plaćanja. Konačni iznos boravišne pristojbe je određen mjestom gdje gost boravi, kao i periodom putovanja, a naveden je i određen u Općim uvjetima u izradi konačnog računa.

4.CIJENA SMJEŠTAJA  
Cijena smještaja uključuje osnovne usluge već prije opisane u rezerviranoj smještajnoj jedinici. Posebne usluge su one koje nisu uključene u cijenu smještaja (u opisu smještajne jedinice su navedene kao “usluge van ugovora” ili “dodatne usluge” dostupne ako su unaprijed dogovorene); u protivnom kupac ih plaća odvojeno. Ove usluge moraju biti zatražene u vrijeme rezervacije. Cijene smještaja su izražene u EUR-ima (€).HUM D.D. zadržava pravo mijenjanja formirane cijene, a to se događa u slučajevima tečajnih razlika pri mjenjanju novaca iz eura u kune. Za klijente koji su platili u cijelosti iznos usluge koju će koristiti od HUM-a D.D., na devizni račun HUM-a D.D., te tečajne razlike se ne pojavljuju, te je cijena garantirano ista prvome predračunu. Za sve druge promjene u iznosu, HUM D.D. mora obavijestiti kupca. SMJEŠTAJ U SOBE / APARTMANE  Ukoliko gost nije dogovorio kod usluge smještaja apartman ili sobu sa nekim posebnim odlikama koje nisu navedene u opisu na Internet stranicama , mora prihvatiti smještaj u odabranim smještajnim jedinicama. Ukoliko je moguće HUM D.D. će pokušati zadovoljiti gostov dodatni zahtjev za smještajem, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

5. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA     
Smještajne jedinice ponuđene od strane HUM-a D.D. su opisane u skladu sa službenom kategorizacijom ovlaštene institucije, ili su zasnovane na određivanju stvarnoga stanja na terenu već ranije obavljenog od strane HUM- a D.D. Standard za određivanje smještaja, hrane, usluge, itd. se razlikuju od mjesta do mjesta, države od države,I teško ih je usporediti. Dobivene informacije sa stajališta prodaje, ne obavezuju HUM D.D. na nijedan način više nego bilo koja informacija dostupna na Intrnet stranicama www.humhoteli.hr , u katalogu ili bilo kojem drugom tiskanom materijalu.

6. PROMJENA USLUGA  
HUM D.D. ima pravo promjeniti uslugu ukoliko nastupe okolnosti iz točke 1. Ugovoreni smještaj može se zamjeniti samo u objektu iste ili više kategorije na teret HUM-a D.D. koji je dužan obavijestiti gosta o nastalim promjenama najmanje 5 dana prije izvršenja usluge.

7. ODUSTAJANJE GOSTA OD USLUGE
Ukoliko gost želi otkazati ugovorenu uslugu, potrebno je da to napravi pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema sljedećem:
-za otkaz do 30 dana prije puta, naplaćuje se 10% cijene dogovorene usluge, a najmanje 100 kuna (cca 15€)
-za otkaz od 29 do 22 dana prije puta 25%
-za otkaz od 21 do 15 dana prije puta 40%
-za otkaz od 14 do 8 dana prije puta 80%
-za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska na put naplaćuje se 100% cijene dogovorene usluge.
Ukoliko se gost ne pojavi ili ne otkaže ugovorenu uslugu po njezinom početku, HUM D.D. će naplatiti ukupan iznos naplaćenog avansa, koji može biti i uvećan do visine stvarnih troškova otkaza ugovorene usluge. U slučaju bolesti ili smrti u obiteljskom krugu, elementarne nesreće, vojne vježbe ili rata, a na osnovi valjane potvrde dostavljene odmah po otkazu, gost ne plaća otkazne troškove. Gost bez odgovarajuće potvrde plaća stvarne otkazne troškove.
Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih navedenih u ljestvici, HUM D.D. zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene nadnevka polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene. Ako putnik koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, organizator zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom.

8. OBVEZE HUM-a D.D.
HUM D.D. je dužan brinuti o provedbi prodanih usluga pažnjom dobrog organizatora, te brinuti se o pravima i interesima gostiju sukladno dobrim običajima u turizmu. HUM D.D. je dužan gostu pružiti kompletnu ugovorenu uslugu i odgovara gostu zbog eventualnog neizvršenja usluge ili dijela usluge. HUM D.D. isključuje svaku odgovornost u slučaju promjene i neizvršenja ugovorene usluge prouzročene višom silom (iz tocke 1.), te kašnjenjem prijevoznih sredstava, za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima gost sam podmiruje sve dodatne troškove.

9. OBVEZE GOSTA 
Gost je dužan brinuti se o svojim dokumentima i stvarima, pridržavati se kućnog reda te surađivati s predstavnikom HUM-a D.D. i izvršiteljima ugovorenih usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obaveza, gost odgovara HUM-u D.D. za učinjenu štetu.

10. AUTOMOBIL, PRTLJAGA I DRUGE DRAGOCIJENJENOSTI   
Prtljaga, automobil, dokumenti i druge dragocjenjenosti su isključivo gostov rizik, stoga preporučamo osiguranje istih ili iznajmljivanje sefova za čuvanje određenih stvari, jer HUM D.D. u nikom slučaju ne odgovara za krađu ili neku drugu vrst oštećenja na navedenim stvarima.

11. RIJEŠAVANJE PRIGOVORA  
Ako su usluge iz ugovora nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, gost može zahtjevati srazmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki gost nositelj ugovora o prodanim uslugama ima pravo prigovora na  osnovi nepotpuno izvršene ugovorene usluge. HUM D.D. neće primiti u postupak  grupne pritužbe-one koje podnosi više nositelja ugovora po osnovi jedne pritužbe.
PRITUŽBENI POSTUPAK: odmah na licu mjesta gost reklamira neodgovarajuću uslugu kod HUM-a D.D. ili kod njegovog predstavnika, a ako ovog nema kod izvršitelja usluge. Gost je dužan surađivati sa HUM-om D.D., njegovim predstavnikom ili izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ukoliko gost ne prihvati u samom mjestu ponuđeno riješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, HUM D.D. neće uvažiti naknadnu gostovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.   –ako uzrok prigovoru nebi bio otklonjen, gost o tome sastavlja sa HUM-om D.D., njegovim predstavnikom ili izvršiteljem usluga pismenu potvrdu, koja se predaje HUM-u D.D. u postupak.  – HUM D.D. će primiti postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe i to u roku od 8 dana po dolasku gosta.   – HUM D.D. je dužan donijeti pismeno riješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po njegovu primitku. HUM D.D. može odgoditi rok za riješenje pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjeravanja navoda žalbe kod izvršenja usluga. HUM D.D. će riješavati samo one prigovore koji se nisu mogli riješiti u mjestu pružanja usluga.   –dok HUM D.D. ne donese riješenje, gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila.  – najviša naknada u prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluge, ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupan iznos usluge, te se isključuje pravo gosta na naknadu štete.

12. NADLEŽNOST SUDA   
U smislu točke 12. kupcu usluge pristoji pravo reklamacije kod HUM-a D.D.. Ukoliko gost nije zadovoljan riješenjem HUM-a D.D., pristoji mu pravo sudskog arbitiranja. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u Korčuli ili za inozemne goste Arbitražni sud pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu.

Napomena: po plaćanju akontacije, kupac prihvaća Opće uvijete putovanja u potpunosti. Za sve ostale odnose koji ovdje nisu navedeni, primjenjuju se posebne uzance u ugostiteljstvu.


Trebate više informacija?
Pišite nam prodaja@humhotels.hr
Zovite nas +385 (0) 99 368 1472

English Hrvatski
POČETNA HOTELI HUM SPECIALS AKTIVNI ODMOR DOGAĐANJA HUM HOTELS LTD. Contact

(c)2008 HUM HOTELS

developed by Tolteam